JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

หลักสูตรอบรมภายในองค์กร

บริการจัดอบรมภายใน (in house training) เราคัดเลือกทีมวิทยากร อาจารย์ผู้ฝึกสอนที่จะมาถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับกฎหมาย

อบรมเครน , อบรม ปั้นจั่น 4 ผู้
  1. ผู้บังคับปั้นจั่น
  2. ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
  3. ผู้ยึดเกาะวัสดุ
  4. ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
  5. ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น


การขับรถ FORK LIFT อย่างปลอดภัย และ การดูแลรักษา
  • เพื่อเพิ่มทักษะบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของรถ Fork Lift
  • เพื่อส่งเสริมทักษะการขับรถ Fork Lift ให้ถูกวิธีและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  • เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยกประจำวัน


อบรม การทำงานกับไฟฟ้า ตามกฎหมายใหม่
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และได้ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลได้อย่างปลอดภัยทั้งผู้ประสบอันตรายและผู้ช่วยเหลือ
อบรม การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2558 กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หมวด 1 ข้อ 4 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้ลูกจ้างปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และข้อ 13 (2) การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยการผายปอดด้วยวิธีปากเป่าอากาศ เข้าทางปากหรือจมูกของผู้ประสบอันตราย และการนวดหัวใจจากภายนอก
ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าจึงจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ทั้งนี้ก็เพื่อ ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
การเรียนการสอนให้พนักงานได้ฝึกฝนและปฏิบัตินั้น วิทยากรต้องใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อให้การฝึกและปฏิบัติเกิดผลมากที่สุด เทคนิคที่สำคัญ วิทยากรต้องคอยให้สังเกตการฝึกและปฏิบัติของพนักงานและพร้อมที่จะช่วยเหลือทันทีที่ผู้เรียนมีปัญหาหรือเกิดข้อสงสัย รวมทั้งให้คำแนะนำ คำอธิบายถึงหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง
© 2024 www.psengineerring.com All rights reserved.